Ingatlan bérbeadásának áfa kötelezettsége

Gyakran felmerülő kérdés az ingatlanok ( lakó- és egyéb ingatlan ) bérbeadása esetén,hogy a fenntartásukhoz kapcsolódó költségek esetén az előzetesen felszámított áfa levonható-e, illetve a bérbeadás után kell-e áfát fizetni.

Az Áfa tv. bérbeadási szolgáltatásra vonatkozó főszabálya szerint az ingatlan  (pl.: lakóingatlan, üzlet) bérbeadása, haszonbérbeadása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes szolgáltatásnak minősül az áfa adóalany bérbeadó, illetőleg a bérbevevő személyétől, jogállásától függetlenül.

Kivételt  képez ez alól, ezért minden esetben adókötelezettséget eredményez:

  • a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtása,
  • a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás (pl. garázs bérbeadása),
  • az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés (pl. viziközműberendezés), illetőleg széf bérbeadása.

Az Áfa tv. alkalmazásában a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is bérbeadásnak minősül, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti.

Az ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadónak a bérleti szolgáltatás után nem kell áfátfelszámítania/fizetnie, ugyanakkor a bérbeadáshoz kapcsolódó beszerzések  tekintetében adólevonási jog nem illeti meg.
Bérbeadási tevékenységet az Art. előírásaiból következően főszabály szerint csak adószám birtokában lehet végezni (egyes ingatlan bérbeadással foglalkozó magánszemélyeknek lehetőségük van a bejelentkezés, adószám megállapítás alóli mentesülésre).
Az ingatlan bérbeadást végző  köteles legalább a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelő bizonylatot kibocsátani a bérbe vevő részére.

Az Áfa tv. ( főszabálya szerint adómentes ingatlan bérbeadásával összefüggésben )  az alábbi választási lehetőségeket biztosítja:

  • az adóalany adókötelessé teheti az adómentes ingatlan bérbeadási szolgáltatását (beleértve a lakóingatlan bérbeadását is) vagy
  • az adóalany adókötelessé teheti a lakóingatlan bérbeadáson kívüli (egyéb) adómentes ingatlan bérbeadási tevékenységét (míg a lakóingatlan bérbeadási szolgáltatásra a főszabályt alkalmazza).

Az adóalanyt az adókötelessé tétel választásához kapcsolódóan előzetes bejelentési kötelezettség terheli, melytől a választás évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el.
Az állami adóhatóság a honlapján közzéteszi azoknak adózóknak a nevét, akik az     Áfa tv. 88. §-ának (1) bekezdése alapján az adómentes bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választották, valamint az adókötelessé tétel időpontját.
Az adókötelessé tett ingatlan bérbeadás esetén mind áfa fizetési kötelezettség, mind áfa levonási jog illeti meg az adóalanyt.