Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/srv/bilance/bilance.hu/includes/menu.inc 579 sor).

Áfa-bevallás gyakoriságváltási kötelezettség a tárgyév folyamán

Az áfa bevallási gyakoriságot valamennyi adóévben meg kell állapítani a tárgyévet megelőző második év adatainak figyelembevételével, ugyanakkor a törvény a tárgyévi értékmutatókhoz is köti a bevallási gyakoriságot.

Így szükséges év közben is folyamatosan figyelemmel kísérni a fizetendő és a levonható előzetesen felszámított adó különbözetének alakulását, hiszen évközi gyakoriság váltás is szükségessé válhat.

Havi áfa bevallásra köteles áttérni év közben:

  • a negyedéves áfa bevallás benyújtására kötelezett adóalany, ha az elszámolandó általános forgalmi adója év elejétől összesítve pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a tárgynegyedévet követő hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző, bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte,
  • az éves áfa bevallás benyújtására kötelezett adóalany, ha a tárgyévben az év elejétől – előjel helyesen – összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adójának különbözete pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. A tárgyévi első bevallást a tárgyév első napjától azon negyedév utolsó napjáig terjedő időszakról kell benyújtani – a negyedéves bevallás benyújtására előírt időpontig –, amelyben az előzőekben meghatározott különbözet a pozitív 1 millió forintos értékhatárt elérte.
  • Amennyiben az éves bevallásra kötelezett adóalany részére ugyanazon negyedévben állapítanak meg – negyedéves bevallási gyakoriságot keletkeztető – közösségi adószámot is, amelyben elérte a havi bevallásra való áttérési kötelezettség összeghatárát, akkor a havi gyakoriságra kell áttérnie.

Negyedéves bevallásra köteles áttérni év közben:

  • az éves bevallás benyújtására kötelezett adóalany, ha a tárgyévben az év elejétől – előjelhelyesen – összesített fizetendő és levonható előzetesen felszámított adójának különbözete előjelétől függetlenül elérte a 250 ezer forintos értékhatárt.
  • értékhatártól függetlenül az éves bevallásra kötelezett adóalany akkor is, ha a részére adóév közben az állami adóhatóság közösségi adószámot állapított meg.

Az adózó – az elért elszámolandó adó összege alapján – az év további részében havi adózóvá is válhat.